Ôn lý thuyết chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Các bạn học viên khi  học chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản rất băn khoăn về đề thi, cũng như câu hỏi để ôn tập chứng chỉ.

Như đã biết chương trình học chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản bao gồm 6 mô đun:

– Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản

– Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản

– Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản

– Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng máy tính cơ bản

– Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản

– Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

Để các bạn biết cách vận dụng các kiến thức đã học vào đề thi, các bạn có thể download theo tài liệu sau để đạt được kết quả cao trong kỳ thi lấy chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin để thi công chức, xét biên chế nhé

=> Kích vào link để download ly thuye on thi chung chi ky nang su dung cntt co ban

Chúc các bạn đạt kết quả cao lấy chứng chỉ thành công!!

 

You May Also Like

DMCA.com Protection Status
Gửi tin nhắn!!!!!