Mẫu đăng ký dự thi chứng chỉ chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản

Biểu mẫu đăng ký dự thi chứng chỉ chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản thi công chức, xét biên chế. Sinh viên có thể tải về để đăng ký dự thi

=> Xem thêm  Thông tin chứng chỉ tin học thi công chức , xét biên chế

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

Kính gửi: ………………………………………………………………………………….. 

Căn cứ Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT ban hành theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông;

Tên tôi là: ………………………………Giới tính:…………….……………..

Ngày sinh: ……………………Nơi sinh (theo giấy KS):…….…………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………….……………….….….

Hòm thư điện tử: …………………………….…Điện thoại: ………………………

Số CMND (Mã số định danh, Hộ chiếu) …………………………….………….….

ngày cấp ……/……/201… nơi cấp …………………………………………..…..

Tôi đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT:

– Tên chứng chỉ: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

– Tên mô đun dự thi nâng cao: Mô đun1          Mô đun2          Mô đun3

Mô đun 4          Mô đun 5          Mô đun 6

Mô đun 7          Mô đun 8                 Mô đun 9

(Dự thi mô đun nâng cao khi có chứng chỉ cơ bản nộp kèm, chỉ chọn 3/9 mô đun của phần nâng cao).

Nộp phiếu đăng ký dự thi và kinh phí trước 07 ngày để được xếp lịch thi.

Tại Hội đồng thi: ……………………………………………………..

Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT./.

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm 201….

Người đăng ký dự thi

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

=> Link download Đơn đăng ký dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (Kích vào link dưới)

don dang ky du thi chung chi ung dung CNTT co ban

 

You May Also Like

DMCA.com Protection Status
Gửi tin nhắn!!!!!