Thay đổi biểu thuế môn bài năm 2017 bạn cần biết

Quy định về các bậc thuế môn bài năm 2017 mới nhất theo Thông tư 302/2016/TT-BTC của Bộ tài chính: lệ phí môn bài Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh

 => Xem thêm các khóa học ngành kế toán cho người đi làm lớp học tối để nâng cao nghiệp vụ

1. Mức thuế môn bài áp dụng cho năm 2017 trở đi:

 – Kể từ ngày 1/1/2017 trở đi Mức thuế môn bài sẽ thay đổi theo Thông tư 302/2016/TT-BTC cụ thể như sau:

 Mức thuế môn bài 2017 đối với Doanh nghiệp:

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

 

Mức thuế môn bài cả năm

 

Bậc

 

Mã Tiều mục

 

Trên 10 tỷ đồng

 

3.000.000 đồng/năm

 

Bậc 1 2862
Từ 10 tỷ đồng trở xuống

 

2.000.000 đồng/năm

 

Bậc 2 2863

 

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

 

1.000.000 đồng/năm

 

Bậc 3

 

2864

 

– Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hướng dẫn trên căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

– Tổ chức nêu tại điểm a, b bên trên (bậc 1 và 2) có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

– Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Mức thuế môn bài năm 2017 đối với cá nhân, hộ gia đình:

 Doanh thu bình quân năm

 

Mức thuế môn bài cả năm

 

Bậc Mã tiểu mục
Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm

 

1.000.000 đồng/năm

 

Bậc 1

 

2862

 

Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

 

500.000 đồng/năm Bậc 2

 

2863
Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

 

300.000 đồng/năm Bậc 3

 

2864

 

– Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nêu tại khoản này có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Thue mon bai ap dung nam 2017
Thuế môn bài năm 2017

2. Một số chú ý khi tính thuế môn bài năm 2017

 – Nếu Người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng đầu năm: Mức thuế Môn bài  2017 phải nộp là cả năm

– Nếu Người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm (từ 01/07 về cuối năm): Mức thuế Môn bài phải nộp: 50% mức cả năm. (1/2 năm)

– Nếu Người nộp thuế sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

– Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Trên đây là mức thuế môn bài năm 2017 mới nhất, mà nhân viên kế toán cần phải biết để áp dụng cho đơn vị mình. 

=> Xem thêm bài viết 3 điều cần biết khi học ngành kế toán  

Các bạn có thể xem thêm các khóa học kết oán của trường tại https://tuyensinhdongdo24h.edu.vn/

Cảm ơn các bạn chúc các bạn trở hành những kế toán giỏi

 

You May Also Like

DMCA.com Protection Status
Gửi tin nhắn!!!!!