Công văn đào tạo TCCN chương trình 1 năm

Công văn về việc cho phép trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô đào tạo TCCN chương trình 1 năm. Giúp các bạn sinh viên có thê học thêm 1 văn bằng khác ngành

Theo công văn trường TC CN & QT Đông Đô đào tạo  1 năm với các đối tượng sinh viên  có bằng TC, CĐ, ĐH hoặc sơ cấp nghề dài hạn (trên 1 năm) được học hệ trung cấp 1 năm các ngành Kế Toán, Hành chính văn thư, Kỹ thuật máy tính (công nghệ thông tin), Du lịch

 

so-614-bgddt-gdcn-chuong-trinh-1-nam

You May Also Like

DMCA.com Protection Status
Gửi tin nhắn!!!!!