CV cho phép đào tạo chương trình hệ 3 năm trường trung cấp Đông Đô

Công văn cho phép trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô đào tạo hệ 3 năm đối với đối tượng có bằng trung học cơ sở học hệ 3 năm (28 tháng) lấy bằng trung cấp chính quy.

so-1811-bgddt-gdcn-vv-dao-tao-tccn-chuong-trinh-3-nam

 

CV cho phép đào tạo chương trình hệ 3 năm trường trung cấp Đông Đô
5 (100%) 1 vote

You May Also Like

 
Gửi tin nhắn